Tủ lạnh Hitachi chính hãng, giá rẻ, chất lượng

Xem thêm Tủ lạnh Hitachi Tại Lazada Xem thêm Tủ lạnh Hitachi Tại Shoppe Xem thêm Tủ lạnh Hitachi Tại Shoppe Xem thêm Tủ lạnh Hitachi Tại TiKi Vn Xem thêm Tủ lạnh Hitachi Tại Yes24 Xem thêm Tủ lạnh Hitachi Tại Sendo.vn
 • Tất cả
 • Giá ↓
 • Giá ↑
 • Dưới 100K
 • 100K-500K
 • 500k - 1Tr
 • 1-5Tr
 • 5-10Tr
 • Trên 10TR
 • Giảm 10%-25%
 • 25%-50%
 • 50%-75%
 • 75%++
-31% TỦ LẠNH HITACHI R-FM800PGV2 (GBK) 600 LÍT INVERTER
38.990.000₫ 56.800.000₫

TỦ LẠNH HITACHI R-FM800PGV2 (GBK) 600 LÍT INVERTER

-35% Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-H230PGV7-BBK
6.590.000₫ 10.190.000₫

Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-H230PGV7-BBK

-22% Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-FM800AGPGV4X(DIA)
60.990.000₫ 78.500.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-FM800AGPGV4X(DIA)

-35% Tủ lạnh Hitachi Inverter 640 lít R-FWB850PGV5 XGR
39.190.000₫ 60.000.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 640 lít R-FWB850PGV5 XGR

-41% TỦ LẠNH HITACHI R-FS800GPGV2 (GBK) 589 LÍT INVERTER
43.990.000₫ 74.500.000₫

TỦ LẠNH HITACHI R-FS800GPGV2 (GBK) 589 LÍT INVERTER

-32% Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FG480PGV8 GBW
10.923.000₫ 15.990.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FG480PGV8 GBW

-12% Tủ lạnh Hitachi Inverter 605 lít R-FS800PGV2(GBK)
33.990.000₫ 38.490.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 605 lít R-FS800PGV2(GBK)

-38% Tủ lạnh Hitachi Inverter 230 lít R-H230PGV7 BSL
6.311.000₫ 10.190.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 230 lít R-H230PGV7 BSL

-4% Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK
19.249.000₫ 20.000.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK

-36% Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV4(INX) 290 lít inverter
6.890.000₫ 10.789.000₫

Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV4(INX) 290 lít inverter

-16% Tủ lạnh Hitachi Inverter 510L FW650PGV8(GBK)
19.239.000₫ 23.000.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 510L FW650PGV8(GBK)

-37% Tủ lạnh Hitachi Inverter 587 lít R-WB730PGV6X XGR
29.047.000₫ 45.990.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 587 lít R-WB730PGV6X XGR

-34% Tủ Lạnh HITACHI 450 Lít R-F560PGV7 (BSL)
12.279.000₫ 18.520.000₫

Tủ Lạnh HITACHI 450 Lít R-F560PGV7 (BSL)

-29% Tủ lạnh Hitachi Inverter 587 lít R-WB730PGV6X XGR
29.490.000₫ 41.600.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 587 lít R-WB730PGV6X XGR

-8% Tủ lạnh Hitachi Inverter 415 lít R-B505PGV6 GBK
15.379.000₫ 16.750.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 415 lít R-B505PGV6 GBK

-16% Tủ lạnh Hitachi Inverter 510L FW650PGV8(GBK)
19.239.000₫ 23.000.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 510L FW650PGV8(GBK)

-18% Tủ lạnh Hitachi Inverter 605 lít R-FS800PGV2(GBK)
31.590.000₫ 38.490.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 605 lít R-FS800PGV2(GBK)

-19% Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBK
25.829.000₫ 31.990.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBK

-42% TỦ LẠNH HITACHI R-FS800GPGV2 (GBK) 589 LÍT INVERTER
43.090.000₫ 74.500.000₫

TỦ LẠNH HITACHI R-FS800GPGV2 (GBK) 589 LÍT INVERTER

-13% TỦ LẠNH HITACHI 550 LÍT R-FG690PGV7X (GBK)
16.177.000₫ 18.550.000₫

TỦ LẠNH HITACHI 550 LÍT R-FG690PGV7X (GBK)

-36% Tủ lạnh Hitachi Inverter 587 lít R-WB730PGV6X XGR
29.490.000₫ 45.990.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 587 lít R-WB730PGV6X XGR

-35% Tủ lạnh Hitachi Inverter 640 lít R-FWB850PGV5 XGR
39.190.000₫ 60.000.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 640 lít R-FWB850PGV5 XGR

-24% Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FG450PGV8(GBK)
9.990.000₫ 13.090.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FG450PGV8(GBK)

-6% Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK
18.749.000₫ 20.000.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK

-23% Tủ lạnh Hitachi Inverter 429 lít R-WB545PGV2 GBK
22.390.000₫ 28.990.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 429 lít R-WB545PGV2 GBK

-12% Tủ Lạnh HITACHI 450 Lít R-FG560PGV7 (GBK)
15.379.000₫ 17.500.000₫

Tủ Lạnh HITACHI 450 Lít R-FG560PGV7 (GBK)

-33% Tủ lạnh Hitachi Inverter 365 lít R-VG440PGV3 GBK
10.690.000₫ 15.880.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 365 lít R-VG440PGV3 GBK

-33% Tủ lạnh Hitachi Inverter 230 lít R-H230PGV7 BSL
6.790.000₫ 10.190.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 230 lít R-H230PGV7 BSL

-14% Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8(GBK)
12.490.000₫ 14.600.000₫

Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8(GBK)

-12% Tủ lạnh Hitachi R-FG480PGV8(GBW)
11.490.000₫ 13.000.000₫

Tủ lạnh Hitachi R-FG480PGV8(GBW)

-18% Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-FM800AGPGV4X(DIA)
64.490.000₫ 78.500.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-FM800AGPGV4X(DIA)

-24% Tủ lạnh Hitachi G520GV(XK)
44.990.000₫ 59.500.000₫

Tủ lạnh Hitachi G520GV(XK)

-12% TỦ LẠNH HITACHI R-FM800GPGV2X (MIR) 584 LÍT INVERTER
101.200.000₫ 115.000.000₫

TỦ LẠNH HITACHI R-FM800GPGV2X (MIR) 584 LÍT INVERTER

-21% Tủ lạnh hitachi FW690PGV7 (GBK)
23.679.000₫ 29.990.000₫

Tủ lạnh hitachi FW690PGV7 (GBK)

-15% Tủ lạnh HITACHI FW650PGV8(GBK)
19.490.000₫ 23.000.000₫

Tủ lạnh HITACHI FW650PGV8(GBK)

-34% Tủ Lạnh HITACHI 366 Lít R-FG480PGV8 (GBK)
11.550.000₫ 17.590.000₫

Tủ Lạnh HITACHI 366 Lít R-FG480PGV8 (GBK)

-33% Tủ Lạnh HITACHI 450 Lít R-F560PGV7 (BSL)
12.450.000₫ 18.520.000₫

Tủ Lạnh HITACHI 450 Lít R-F560PGV7 (BSL)

-18% Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700AGPGV4X DIA
63.990.000₫ 78.490.000₫

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700AGPGV4X DIA

-25% Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBK
26.390.000₫ 34.990.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBK

-23% Tủ lạnh Side by Side Hitachi R-S700PGV2(GS) (Đen)
34.200.000₫ 44.187.000₫

Tủ lạnh Side by Side Hitachi R-S700PGV2(GS) (Đen)

-23% Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-H310PGV7-BSL
7.590.000₫ 9.890.000₫

Tủ Lạnh Inverter Hitachi R-H310PGV7-BSL

-16% TỦ LẠNH HITACHI R-FM800AGPGV4X 584 LÍT INVERTER
64.790.000₫ 76.900.000₫

TỦ LẠNH HITACHI R-FM800AGPGV4X 584 LÍT INVERTER

-21% TỦ LẠNH HITACHI INVERTER 455 LÍT R-WB545PGV2(GBK)
22.790.000₫ 28.980.000₫

TỦ LẠNH HITACHI INVERTER 455 LÍT R-WB545PGV2(GBK)

-14% Tủ lạnh Hitachi R-FSG38FPGV(GBK)
15.990.000₫ 18.600.000₫

Tủ lạnh Hitachi R-FSG38FPGV(GBK)

-5% Tủ lạnh Hitachi Inverter 415 lít R-B505PGV6 GBK
15.890.000₫ 16.750.000₫

Tủ lạnh Hitachi Inverter 415 lít R-B505PGV6 GBK

Xem thêm
Review ZimKen